Phạm Hồng Hạnh

Biên tập viên hộp tin việt nam 18h , xuất nhập khẩu , bữa sáng doanh nhân