Nguyễn Thị Hải Yến

Biên tập viên xuất nhập khẩu - cuối tuần , hàn thử biểu , bữa sáng doanh nhân