Nguyễn Lan Phương

Biên tập viên chương trình đặc biệt , kinh tế toàn cầu , art world