Huỳnh Hoàng Phi

Biên tập viên startup 360 , lăng kính , diễn đàn ceo