Hồ Thị Mỹ Hạnh

Biên tập viên tin mới 9h , chương trình đặc biệt , tiêu điểm kinh tế