Đặng Quốc Dũng

Biên tập viên hộp tin việt nam 11h , tin mới 17h , tâm chấn