Bùi Thị Phương Chi

Biên tập viên chương trình đặc biệt , tiêu điểm kinh tế , tin mới 17h