Bùi Dương Tố Nga

Biên tập viên chương trình đặc biệt , tin mới 17h , bữa sáng doanh nhân