Lãnh đạo

Bùi Thị Phương Chi
Giám đốc kênh
Phan Thanh Nhàn
Phó giám đốc kênh
Phạm Hồng Phương Nhi
Giám đốc chi nhánh
Hồ Thị Mỹ Hạnh
Phó giám đốc chi nhánh
Võ Phương Diệp
Phó giám đốc chi nhánh

Trưởng phòng - Phó phòng

Bùi Thị Minh Hằng
Phó phòng Thời sự
Đỗ Hường
Phó phòng Thời sự
Nguyễn Diệu Linh
Phó phòng Thời sự
Nguyễn Cẩm Vân
Trưởng phòng Chứng khoán
Vũ Thị Thu Trà
Phó phòng Chứng khoán
Mai Hồng Thuận
Trưởng phòng Giải trí
Nguyễn Hồng Điệp
Trưởng phòng Quốc tế